• Hunter software
 • Ke stažení

  Hunter software, spol. s r.o. - výrobce a distributor obchodního a ekonomického systému HUNTER.

  Aktuální platná verze:   7.42  k  datu 4.6.2021

          Mzdy - prodloužení izolačky do konce června, opraven výstup na portál ČSSZ, potvrzení o zdanitelných příjmech 2021
         

  Upgrade pro registrované uživatele (neobsahuje databázi UFAND)

          Od  verze 4.10 dochází v distribuci nových verzí ke změně. Změnu provádíme kvůli zjednodušení a urychlení samotné distribuce nové verze a také abychom lépe využili možnosti internetu. Chtěli bychom postupně přejít k tomu, že Vám elektronickou poštou pošleme oznámení o umístění nové verze na našich internetových stránkách a vy si můžete tuto verzi přímo z internetu stáhnout. Součástí těchto opatření je zavedení systému aktivačních klíčů . Distribuci provádíme dvakrát ročně (kromě mimořádných aktualizací). Část z vás tedy dostane v balíčku CD a v hlavičce dopisu bude vytištěn aktivační klíč. Druhá část uživatelů dostane  CD a zálohovou fakturu na uhrazení aktualizačního servisu (viz licenční smlouva), po uhrazení jim bude doručen daňový doklad spolu s aktivačním klíčem. Po instalaci nové verze (z tohoto CD nebo stažené z internetu) vás program po prvním spuštění požádá o vložení aktivačního klíče. Pokud aktivační klíč nemáte, můžete program používat po dobu 30 dní a mezitím uhradit zálohovou fakturu a po obdržení aktivačního klíče licenci obnovit do plné verze. Po uplynutí těchto třiceti dnů o svá data nepřijdete, po zadání aktivačního klíče budete moci využívat opět plné verze, do té doby se bude program chovat jako demoverze.Upozorňujeme, že opětná instalace neprodlouží licenci o dalších třicet dnů!

  Aktivační klíč najdete u poslední faktury, případně jej obdržíte po zaplacení faktury za aktualizaci.

  Po stažení spusťte instalaci samorozbalovacího archivu Hunt742U.exe. Orientujte se podle pokynů na obrazovce. Aktivační klíč obdržíte dopisem, mailem, telefonem - viz kontakty

                                             Hunt742U.exe (6 130 056)       

  Instalace plné verze (obsahuje i nesíťový runtime databáze UFAND)

          Po stažení spusťte instalaci samorozbalovacího archivu Hunt742.exe. Po instalaci plné verze  se program chová jako plná, časově omezená verze po dobu šedesáti dnů. Po uplynutí této doby  o svá data nepřijdete, po zadání aktivačního klíče (po podepsání licenční smlouvy) se verze změní na časově neomezenou s moduly obsaženými v licenční smlouvě. Orientujte se podle pokynů na obrazovce. Aktivační klíč obdržíte dopisem, mailem, telefonem nebo po podpisu   licenční smlouvy - viz kontakty .

                               

                                            Hunt742.exe (28 397 377)       

  Stručný popis změn ve verzi 7.40, popis instalace, informace pro registrované uživatele o aktuálních  změnách.

                                             Dopis 7.40.doc (37 376)               Informace ke kontrolnímu hlášení od 1.1.2016.doc (49 664)              

  Upgrade pro uživatele windows verze

          Zde si můžete stáhnout aktuální verzi programu WinHunter 2.1.55.1 (8.3.2021).

                                                            wh_upgrade.zip       

          Zde si můžete stáhnout aplikaci do čtečky čárových kódů (7.5.2021).

                                                            WHsklad.apk