• Učetnictví  Účetnictví finanční

  Hlavní stránka                                                                                                       

  Hunter software, spol. s r.o. - výrobce a distributor obchodního a ekonomického systému HUNTER.

  Na této stránce najdete informace o programech, můžete si je stáhnout k vyzkoušení nebo programy přímo objednat.  Uživatelé starších verzí zde najdou aktualizace na nejnovější verze.

  Aktuální upgrade:  verze 7_71 (12.3.2024 - oprava zápisu dobropisu v sazbě 15%, opraven tisk faktury)
  Účetnictví, sklady - změny DPH k 1.1.2024
  Mzdy - doplněny formuláře - potvrzení o zdanitelných příjmech, roční zúčování daně

  Stáhnout  


     Celková charakteristika programu:

      Popis jednotlivých modulů: