Objednávka

Objednávka systému Hunter

Jméno/firma                      

Ulice, číslo                         

Město, PSČ                        

IČO, DIČ                            

Kontaktní osoba, telefon

Email                                  


Komplet Hunter 1 (Základní moduly jednoduchého účetnictví, skladu, mezd, investiční majetek, drobný majetek kancelář)

       Zvýhodněná cena 8 189,- (9 990,-vč.DPH) Kč.

Komplet Hunter 1 (Základní moduly podvojného účetnictví, skladu, mezd, investiční majetek, drobný majetek kancelář)

       Zvýhodněná cena 13 926,- (16 990,-vč.DPH) Kč.


                                                                                  Prodejní cena     bez DPH    vč.DPH        Hunter 1      Hunter 2

 Účetnictví:

Základní modul podvojného účetnictví                                       4 700,-        5 734,-                                 *

Základní modul jednoduchého účetnictví                                   4 700,-        5 734,-             *

Vnitropodnikové účetnictví                                                           1 900,-        2 318,-

Upomínky, penále                                                                              990,-        1 208,-

Sklady a prodej:

Základní modul skladu a prodeje(jen 2 prodejní ceny)              1 900,-       2 318,-              *                  *

Pokladní prodej (počítačová pokladna)                                       1 700,-       2 074,-

Velkoobchod (až 6 prodejních cen, slevy, dealerské ceny)      4 900,-       5 978,-

Fakturace (vystavení faktur ze skladu)                                        1 700,-       2 074,-              *                  *

Objednávky a rezervace, zálohové faktury                                  3 900,-      4 758, -

Saldokonto obalů                                                                             3 900,-      4 758, -

Statistika prodeje - rozbory                                                            1 100,-       1 342,-

Mzdy:

Základní modul                                                                                 3 900,-      4 758,-              *                   *

Mzdy na střediska, zakázky, výkony-mzdové složky                 1 900,-      2 318,-

Mzdy pro velké organizace                                                             1900,-      2 318,-

Ostatní:

Investiční majetek                                                                             2 900,-     3 538,-               *                   *

Drobný majetek                                                                                    990,-     1 208,-               *                   *

Kancelář                                                                                                990,-     1 208,-                *                   *

Výroba, servis                                                                                   6 300,-     7 686,-


Multilicence modulů

1 firma

2-5 firem                +  30 %

6-9 firem                 +  50 %

nad 10 firem          + 100 %

 

            
Více počítačů nebo síť

1 počítač

2-5 počítačů                + 15 %

6-10 počítačů              + 30 %

nad 10 počítačů         + 60 %

 

                

                            

                   

Email: hunter@huntersw.cz      Napište nám:

Adresa:  17.listopadu 460, 790 70 Javorník

Telefon:  777 555 423